Test Site São Paulo

Het internationale Curator Team werkt sinds 2009 samen met lokale partijen in Rotterdam, São Paulo en Istanbul aan actuele stedelijke opgaven. Open en nieuwe allianties tussen stedenbouwers, wetenschappers, bedrijven, ontwikkelaars en lokale besturen vormen de drijvende kracht achter deze Test Sites. Tijdens de 5e IABR: Making City worden ze gepresenteerd aan publiek. Het doel is om na afloop van de 5e editie de concrete oplossingen daadwerkelijk te realiseren.

De opgave in Cabuçu de Cima, São Paulo
De snelle groei van São Paulo heeft geleid tot een onsamenhangende aaneenschakeling van functies. De behoefte aan meer samenhang is groot. Daarom werkt het lokale team van de 5e IABR: Making City in het stadsdeel Cabuçu de Cima integraal aan meerdere opgaven. De uitdaging is om de fysieke ruimte zodanig te ontwerpen dat de lokale economie, sociale structuren en ecologie versterkt worden.

Test Site São Paulo
Onder leiding van het architectenbureau MMBB (lid van het Curator Team) werken sinds 2009 stakeholders, beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers aan de problematiek in Cabuçu de Cima. Recent is het Nederlandse ontwerpbureau FABRIC betrokken bij het team in São Paulo. FABRIC ontwikkelt een ruimtelijke strategie voor Cabuçu de Cima met als doel de fragiele economie te versterken. In deze strategie maakt FABRIC een koppeling met Rotterdam Zuid, een van de projecten van het Atelier Making Projects.

Credits

local curator
Fernando de Mello Franco, Marta Moreira, Milton Braga (leden Curator Team 5e IABR: Making City)
Gemeente São Paulo, SEHAB (dienst Sociale Woningbouw)

De Test Site São Paulo is een gezamenlijk project van IABR en SEHAB São Paulo en is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.