Test Site Istanbul

Het internationale Curator Team van de 5e IABR werkt sinds 2009 samen met lokale partijen in Rotterdam, São Paulo en Istanbul aan actuele stedelijke opgaven. Open en nieuwe allianties tussen stedenbouwers, wetenschappers, bedrijven, ontwikkelaars en lokale besturen vormen de drijvende kracht achter deze Test Sites. Tijdens de 5e IABR: Making City worden ze gepresenteerd aan publiek. Het doel is om na afloop van de 5e editie de concrete oplossingen daadwerkelijk te realiseren.

De opgave in Arnavutköy, Istanbul
De gemeente Arnavutköy bevat belangrijke drinkwaterbekkens voor de gehele Metropoolregio Istanbul. Dit gebied is grotendeels agrarisch. Maar door de oprukkende verstedelijking groeit de spanning tussen ecologische belangen en de noodzaak om huizen te bouwen. De belangrijkste uitdaging is om de stedelijke ontwikkelingen daarom zorgvuldig in te passen in het bestaande productieve landschap.

Test Site Istanbul
De IABR ontwikkelt samen met de Gemeente Arnavutköy een Strategisch Plan voor het gebied. Onder leiding van Joachim Declerck (lid van het Curator Team) werkt een internationaal team tot aan de lente van 2012 multidisciplinair en ‘multi-bestuurlijk’ aan de opgave. Het team bestaat uit het Nederlandse H+N+S Landschapsarchitecten en het Belgische ontwerpbureau 51N4E.

De problematiek waar Arnavutköy mee te kampen heeft, is niet uniek. Wereldwijd vormt de dreigende onbalans tussen ecologie en verstedelijking een probleem voor veel metropoolregio’s. Het team werkt daarom aan een lokale oplossing die tegelijkertijd als voorbeeld kan dienen voor andere Gemeentes aan de noordkant van Istanbul.

Het Strategisch Plan legt de basis voor een duurzame invulling van Arnavutköy. Vervolgens wordt dit plan uitgewerkt in een Actieplan en een aantal concrete pilot projecten. Deze worden getoond als onderdeel van de hoofdtentoonstelling van de 5e IABR, Making City.De pilot projecten worden in 2012 verder uitgewerkt en de resultaten worden getoond in de tentoonstelling Making City Istanbul die in oktober opent in het Istanbul Modern als onderdeel van de 1e Istanbul Design Biennial.
Vervolgens wordt in ieder geval één van de projecten gerealiseerd in 2013.

Credits

local curator
Asu Aksoy (lid Curator Team 5e IABR: Making City, Bilgi University Istanbul)
Gemeente Arnavutköy - hoofd planning: Gülnür Kadayifçi

ontwerpteam
Architecture Workroom Brussels
H+N+S Landschapsarchitecten
51N4E

De Test Site Istanbul is een gezamenlijk project van IABR en de Gemeente Arnavutköy en is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en met de steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, NL EVD International - AgentschapNL en het Nederlands Consulaat in Istanbul.