5e IABR: MAKING CITY

‘Hoe maken we stad?’, is de centrale vraag van de 5e IABR: Making City. De voortdurende verstedelijking stelt ons voor immense politieke, sociale, economische en ecologische uitdagingen. Het zijn de steden die de oplossingen voor de grote opgaven van de 21e eeuw moeten vinden. No cities, no future. De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is. 


Daarom doet de 5e IABR: Making City een oproep aan alle betrokkenen – bestuurders, beleidsmakers, politici, marktpartijen, ontwerpers en burgers. Stad maken moet echt op een andere manier, met sterke allianties, met een uitgesproken stedelijke agenda en met ontwerp voorop.


> Lees meer

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur van groot publiek belang is. De IABR richt zich daarom op de toekomst van de stad, waar 80% van de wereldbevolking 90% van de welvaart zal produceren.


Onze steden moeten sterk, duurzaam en voor iedereen leefbaar zijn, een goede balans vinden tussen mensen, milieu en welvaart, tussen people, planet en profit.

De weg naar een toekomstige duurzame leefomgeving moeten ze samen vinden, onder meer door het uitwisselen van kennis, expertise en best practices. Daarom koppelt de IABR Rotterdam aan de wereld, en de wereld aan Rotterdam. De IABR genereert ideeën en produceert tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen en debatten. Ook organiseert zij langlopend ontwerpend onderzoek en werkt ze in de vorm van projectateliers actief mee aan het maken van stad; in Rotterdam bijvoorbeeld in en rond het Schieblock, maar ook in en samen met andere steden zoals Istanbul en São Paulo.


De afgelopen drie Biënnales, Power, Open City en Making City, hebben de voortdenderende verstedelijking en haar gevolgen verkend, en de posities gemarkeerd die de ontwerpende kracht van de architectuur daarbij kan innemen.

De volgende twee Biënnales gaan verder. Het ontwerpen aan de toekomstige leefomgeving, het vinden van een duurzame balans in de driehoek demografie, ecologie, economie (people, planet, profit), geeft de 6e en 7e IABR richting en programma. De 6e IABR kantelt eerst de ecologie-zijde van de driehoek omhoog, de 7e IABR vervolgens de economie-zijde.


De 6e IABR: URBANbyNATURE zal door de lens van de landschapsarchitectuur naar de stad kijken. Als we de relatie van de stad met de natuur onderzoeken, of nog brutaler haar als onderdeel van de natuur zien, als een metabolisme, dan kan die analyse instrumenten opleveren voor het aansturen van ontwerp, planning en bestuur van de toekomstige stad. Hoog nodig, want, in de woorden van de Curator van de 6e IABR, Dirk Sijmons, “…we kunnen onze ecologische problemen niet oplossen als we niet eerst onze steden op orde krijgen.”