Design as Politics

Foto: Ossip van Duivenbode

20.04.12 - 07.07.12

Locatie: Mini Mall, Rotterdam

De tentoonstelling Design as Politics is inmiddels afgelopen.

Architectuur is politiek. Waarom? Omdat de stad politiek is. De stad is de plek waar geld, macht, commercie, cultuur, religie en vrijetijd vecht om positie. De tentoonstelling 'Design as Politics' toont deze gevechten door middel van spectaculaire drie dimensionale beelden. Zij laten zien hoe voor het ene prachtige project een hele woonwijk moest sneuvelen, hoe het halen van de Olympische Spelen naar een stad kan leiden tot massale volksprotesten, of hoe een politieke revolutie roet in het eten gooit van grootse architectonische projecten.

Als architectuur politiek is, dan moeten architecten dus keuzes maken. In de tentoonstelling worden daarom zes voorbeelden getoond van ontwerpers die duidelijk stelling nemen in het doorlopende conflict dat in de stad woedt: voor of tegen de financiële sector, voor of tegen de zelfbouwende burger, voor of tegen de snelweg.

Tenslotte is ook de soundtrack van het stedelijke conflict te horen, met aandacht voor hoe popmuziek ook steeds partij heeft gekozen als het ging om de politiek van de stad. Van Marvin Gaye’s Innercity Blues, via The Clash’s Guns of Brixton tot aan de Grime muziek die de rellen in het Londen van 2011 begeleidde.


Credits

Design as Politics is een project van de Leerstoel Design as Politics aan de TU Delft. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Technische Universiteit (TU) Delft richtten in 2009 deze leerstoel op binnen de afdeling Urbanisme van de faculteit Bouwkunde.

Design as Politics is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van IABR, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Technische Universiteit Delft - Faculteit Bouwkunde, Dienst voor Kunst en Cultuur - Gemeente Rotterdam, Hofbogen B.V. en Crimson Architectural Historians.