21.04.12

And the winner is...

HollandStad – Inverted Metropolis

Vrijdagavond 20 april werd de Smart Cities Biennale Award uitgereikt in het NAi. Een internationale jury selecteerde de projecten ‘Sendai Oasis – 1000 Rain Gardens’ en ‘HollandStad – Inverted Metropolis’ als winnaars.

De Smart Cities prijsvraag stond open voor studenten wereldwijd. De opgave was een visie op toekomstige stedelijke ontwikkeling waarin de ‘slimme stad’ bijdraagt aan een duurzame wereld, ook in sociaal en economisch opzicht. Uit meer dan 80 inzendingen kozen de curators, de IABR en het NAi 23 projecten. Deze worden tijdens de 5e IABR: Making City gepresenteerd in de tentoonstelling ‘Parallel Cases 2 - Smart Cities’

Sendai Oasis
- SSD Environmental Axis and Ishiba Lab Graduate School of Engineering, Tohoku University, Japan
Het project ‘Sendai Oasis’ onderzoekt alternatieven voor grootschalige infrastructuren na de aardbeving en tsunami in maart 2011 in Japan. Om de mensen te beschermen tegen hitte en hevige regenval stelt dit project een netwerk van kleine ‘regentuinen’ voor. Dit netwerk biedt alternatieve risicomanagement strategieën voor grootschalige infrastructuur, duurzame oplossingen voor watergebruik en recycling, en groene publieke ruimte. De jury was erg onder de indruk van de volledigheid van dit plan. Zeker in tijden van crisis is het een slimme strategie om in te zetten op meerdere kleine onderdelen dan op één groot project. Zeker omdat de som van de afzonderlijke delen een grote meerwaarde oplevert. 

HollandStad
- Fontys Academy of Architecture and Urbanism, Tilburg
Het project ‘HollandStad’ stelt dat zowel de Randstad als het Groene Hart niet goed functioneren. Het voorstel is om ze te combineren in een grootstedelijk systeem waarin de waterwegen de ruggengraat vormen. De jury is enthousiast over de diepgaande analyse die de basis vormt van het plan. Deze analyse wordt op overtuigende wijze ingezet bij de ontwikkeling van alternatieve strategieën voor urgente vraagstukken in dit deel van Nederland.


De jury bestond uit Ton Venhoeven (Rijksadviseur Infrastructuur, voorzitter jury), Michael Speaks (Decaan van de University of Kentucky College of Design), Peter Swinnen (Vlaamse Rijksbouwmeester) en Alexandros Washburn (Chief Urban Designer, New York City Department of City Planning).