07.11.11

Verdieping van de Turks-Nederlandse samenwerking in stedelijke vernieuwing

Foto: Thomas Cattrysse

De IABR werkt sinds 2009 samen met een internationaal team aan een concrete opgave in Istanbul: een duurzame integratie van de drinkwatervoorziening en landbouw in de groeiende stad. Op 27 en 28 oktober is het Strategisch Plan voor de deelgemeente Arnavutköy gepresenteerd aan lokale partners.


De opgave in Arnavutköy, Istanbul
De gemeente Arnavutköy ligt in het drinkwaterreservoir van de Metropoolregio Istanbul. Dit gebied is grotendeels agrarisch. Maar door de oprukkende stad groeit de spanning tussen ecologische en agrarisch-economische belangen en de verstedelijking. De uitdaging is om de stedelijke ontwikkelingen zorgvuldig in te passen in het bestaande productieve landschap.


Strategisch Plan voor Arnavutköy
De eerste stap in de samenwerking tussen de IABR en de Gemeente Arnavutköy was de ontwikkeling van een Strategisch Plan voor het gebied. Dit plan, ontwikkeld door H+N+S Landschapsarchitecten (NL) en 51N4E (B), is op 27 en 28 oktober 2011 gepresenteerd aan lokale partijen. Belangrijke partners – waaronder de Metropool Istanbul, het Turks Ministerie van Milieu en Stedenbouw en ISKI (waterautoriteit), maar ook het Nederlands Ministerie van I&M – waren aanwezig tijdens dit officiële moment.


De aanwezige  partijen zagen de urgentie van de opgave en de noodzaak tot samenwerking. Ze hebben zich gecommitteerd aan het vervolgtraject.  De eerste belangrijke stap naar een duurzame invulling van het gebied is gezet. Het plan kan nu uitgewerkt worden in een Actieplan en een aantal concrete pilot projecten.


> Meer informatie over Test Site Istanbul