23.04.12

Levendig debat tijdens Urban Summit

Het panel en de moderator tijdens de Urban Summit - Foto: Michelle Muus

Vrijdag 20 april kwamen ruim honderd internationale ‘stadmakers’ samen in het kader van de 5e IABR: Making City in Rotterdam. Ze gingen met elkaar in debat over wat er moet veranderen als we sociaal, economisch en ecologisch duurzame steden willen maken. Uitgangspunt voor de discussie vormde de concept ‘Agenda for Making City’ – resultaat van het tweejarige onderzoeks- en ontwerptraject van de 5e IABR: Making City samen met 33 steden van over de hele wereld.

De dag startte met een aantal inspirerende lezingen waarin concrete voorbeelden van vernieuwend ‘stad maken’ gepresenteerd werden. Daarna volgde een levendig debat onder leiding van Xavier de Souza Briggs (Amerikaans socioloog en planner, verbonden aan het MIT en van 2009 tot 2011 Associate Director of the White House Office of Management and Budget) met als inzet de concept ‘Agenda for Making City’ verder aan te scherpen.

Met deze Urban Summit wordt de gezamenlijke internationale zoektocht naar nieuwe manieren van ‘stad maken’ voortgezet. De centrale vraag was wat de bevindingen tot nu toe betekenen voor de diverse actoren in het proces van ‘stad maken’. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan de agenda, deze omarmen en specifiek maken in een lokale context. 

De agenda zal de komende tijd verder worden aangescherpt met extra input van de aanwezigen van de Summit. Het eerstvolgend moment waarop deze verder aangescherpte resultaten worden gepresenteerd is de Meeting of Director Generals, Spatial Planning and Territorial Development van de Europese Unie, die op 8 en 9 mei aanstaande onder Deens voorzitterschap in Kopenhagen plaatsvindt.


De lezingen werden gegeven door:
Anna Skovbro (Hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling in Kopenhagen, Denemarken)
Damon Rich (Urban Designer of the City of Newark, USA)
Joachim Declerck (Founder and Program Director Architecture Workroom Brussels, co-curator 5e IABR)

Het panel bestond uit:
Mark Frequin (Director General for Housing, Construction and Integration, Ministry of the Interior
and Kingdom Relations, the Netherlands)
Michael Speaks (Dean of the University of Kentucky College of Design, USA) 
Alexandros Washburn (Chief Urban Designer, New York City Department of City Planning, USA)\
Leendert Bikker (President Rotterdam Economic Development Board, the Netherlands)
Tom Smit (Director Management Consultancy Royal Haskoning, the Netherlands)