21.09.11

Succesvolle kickoff lezingenreeks

Foto: Pierre Berthelomeau

Voor een volle zaal sprak Rients Dijkstra (MAXWAN) op dinsdag 13 september over de veranderende relatie tussen de stad en de economie. Een geslaagde inleiding op het centrale thema van de 5e IABR: Making City.


Ontwerp met geld

Rients Dijkstra vertelde het verhaal van een ‘architect-urbanist’ die vernieuwende ontwerpbenaderingen voorstelt, waaronder economische modellen. Met de bescheiden titel van zijn presentatie, “Adventures of an architect trying to be useful”, liet hij doorschemeren dat het geen standaard portfolio presentatie zou worden. Hij gaf inzicht in zijn overwegingen en twijfels in de zoektocht naar betere architectuur met minder geld. 


Bij project- en gebiedsontwikkeling nemen architecten en stedenbouwkundigen vaak genoegen met een rol in de marge.  Het ontwerpen - met behulp van vorm, materiaal en detaillering - start vaak pas wanneer de belangrijke beslissingen al zijn genomen. Te weinig van hen tonen een actieve interesse in de relatie tussen ontwerp en geld. Duurzaam ontwerpen is noodzakelijk en vraagt om een symbiose tussen vakgebieden, inclusief, maar zeker niet beperkt tot,  ontwerp en economie. Ontwerpers zouden juist de economische structuren moeten begrijpen om een waardevolle projectpartner te zijn.


Het gesprek over Making City, het thema van de 5e IABR, gaat verder op dinsdag 27 september. Dan organiseert de IABR samen met AIR een lezing over ‘50.000 nieuwe woningen’ in Bordeaux.
> Lees meer

> Meer foto's op de IABR Facebook pagina.