17.12.12

5e IABR sluit succesvol af met 132.600 bezoekers

Met de feestelijke afsluiting op 12 december van de tentoonstelling Making City Istanbul is de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) officieel beëindigd.

De tentoonstellingen en andere programma’s, in Nederland, Turkije en Brazilië, werden bezocht door 132.600 mensen. Bijna 3 miljoen mensen keken en luisterden naar de tv- en radioprogramma’s van de samenwerking tussen VPRO en IABR ‘Leve de stad’.

De IABR is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de 6e editie, URBANbyNATURE, die in mei 2014 opent.


DE DAAD BIJ HET WOORD

De 5e IABR was een oproep aan alle betrokkenen – bestuurders, beleidsmakers, politici, ontwerpers én burgers – om in nieuwe allianties en opgavegericht aan de slag te gaan. Immers, rond het midden van deze eeuw wonen er wereldwijd meer dan twee maal zoveel mensen in de stad als nu. Zij zullen er meer dan 90% van onze welvaart produceren. De 5e IABR: Making City stelde daarom de vraag of we eigenlijk wel goed weten hoe we voor zoveel mensen stad moeten maken. Hoe kan de stad op een duurzame manier de brenger van welvaart blijven met gelijke kansen voor al haar bewoners?

De IABR voegde zelf de daad bij het woord. Zij sloot tijdelijke allianties met lokale partijen en stadsbesturen en werkte aan concrete projecten zoals een Luchtsingel en Dakakker in het Rotterdam Central District; een stadspark en eco-corridor in Istanbul; en een stedelijk plan voor de noordoostvleugel van São Paulo. Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkte de IABR aan zeven grote ruimtelijke opgaven in Nederland.


CONCRETE RESULTATEN

Meer nog dan voorgaande edities laat de 5e IABR met deze werkwijze haar sporen na.

De door het IABR Atelier Istanbul (een samenwerking van de IABR en de Gemeente Arnavutköy in Istanbul) ontworpen proefprojecten zijn zeer positief ontvangen. Zowel de Metropool Istanbul als ISKI (de waterautoriteit) hebben groen licht gegeven voor de volgende fase in het traject dat in 2013 moet leiden tot implementatie. Een deel van de Bolluça rivier, die vaak voor overstromingen zorgt, wordt zó beveiligd dat er zowel een stadspark als een ‘eco-corridor’ ontstaat. Onder leiding van het Nederlandse H+N+S Landschapsarchitecten, het Belgische 51N4E en Grontmij Turkije zal Nederlandse kennis van watermanagement en eco-engineering worden ingezet voor een duurzaam Istanbul. Twee andere Gemeenten in Istanbul hebben de IABR nu ook gevraagd een samenwerkingstraject op te zetten.
Fernando de Mello Franco, de curator van het IABR Atelier São Paulo, dat plannen ontwierp voor de noordrand van de metropool waar oprukkende informele verstedelijking het tropisch regenwoud bedreigt, wordt met ingang van 1 januari 2013 Wethouder van Stadsontwikkeling. Dit opent de deur naar verdere intensivering van de samenwerking tussen São Paulo en IABR.
Rotterdam Central District, het gebied rondom het Schieblock, is door IABR Test Site Rotterdam-curatoren architectenbureau ZUS blijvend gerevitaliseerd. Op 13 juli opende het eerste gedeelte van de Luchtsingel, de luchtbrug die Rotterdam noord opnieuw met het centrum verbindt. Dit project won het eerste Rotterdamse Stadsinitiatief en kreeg uitgebreide aandacht in de media. Ook de pop-up horeca- en eventlocatie de Biergarten en de groene DakAkker blijven behouden voor de Maasstad. Aan de Luchtsingel wordt in 2013 verder gebouwd.
Making Projects, de werkmethode die samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ontwikkeld, wordt vanaf 1 januari a.s. onderdeel van rijksbeleid. De komende vier jaar zullen de resultaten van Atelier Making Projects zich manifesteren op de 6e en 7e IABR, en zal de IABR als leadpartner van het Ministerie met Projectateliers werken aan het stimuleren van de inzet van ontwerpkracht bij lokale en regionale opgaven.


CIJFERS

Op 19 april van dit jaar werden zes tentoonstellingen geopend, vijf in Rotterdam en één in Almere. Op 19 juni volgde de tentoonstelling Making City São Paulo in Brazilië. De tentoonstelling Making City Istanbul tenslotte opende op 10 oktober in het Istanbul Modern als onderdeel van de eerste Design Biënnale Istanbul.

Het eventprogramma bestond uit ruim 150 lezingen, debatten, presentaties, workshops en andere activiteiten. Hoogtepunten waren onder meer het drukbezochte openingsweekend en het zeer geslaagde seminar dat de IABR in het Istanbul Modern (Museum voor Moderne Kunst) organiseerde over de toekomst van Istanbul.


6e IABR

De organisatie is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de volgende editie. De 6e IABR heeft als titel URBANbyNATURE en opent in mei 2014. De landschapsarchitect Dirk Sijmons is benoemd tot curator. Zijn uitgangspunt is dat we onze ecologische problemen alleen kunnen oplossen als we onze stedelijke problemen oplossen. Beter stad maken is de sleutel tot een duurzame toekomst.

Centraal zal in 2014 staan het ‘natuurlijke’ karakter van het stadslandschap als leefgebied van de mens. Door naar de stad te kijken door de lens van de landschapsarchitectuur en haar te bestuderen als ware zij een metabolisme, wil de 6e IABR haar stofstromen – water, energie, data, voedsel, afval, cargo, etc. – analyseren en zo nieuwe manieren aanboren om haar infrastructurele ontwikkeling duurzaam te plannen en te ontwerpen.