09.06.11

5e IABR van start in Istanbul

Workshop en debat in Istanbul

De 5e IABR: Making City, die opent in April 2012, heeft drie Test Sites geselecteerd waar internationaal onderzoek is uitgezet. Eén test site is in Rotterdam, één in São Paulo, en de andere in Arnavutköy, in Istanbul. De Test Site onderzoeken zijn gekoppeld aan bestaande stedenbouwkundige opgaven. Op die manier verbindt de IABR zich actief aan het proces van 'stad maken'. 


De Gemeente Arnavutköy, aan de Zwarte Zee aan de noordkant van Istanbul, is de Test Site Istabul. Arnavutköy heeft de IABR opdracht gegeven om een Spatial Development Strategic Vision and Action Plan te maken voor een gebied van ruim 500 km2, dat in oktober van dit jaar gepresenteerd zal worden en dat onder meer aanbevelingen zal doen voor een aantal pilot projects die uiterlijk in 2014 gerealiseerd moeten zijn.


De IABR werkt voor dit project samen met de Architecture Workroom Brussels en hij heeft de ontwerpbureaus H+N+S Landschapsarchitecten (NL) en 51n4e (B) de opdracht gegeven ontwerpend onderzoek te doen voor het Strategic Vision and Action Plan.


Op 5, 6 en 7 juni ontmoeten de twee bureaus en teams van de IABR, de Gemeente en Istanbul Bilgi University elkaar in Arnavutköy en staan er een field trip en een tweedaagse workshop op het programma. Op maandag 13 juni is er een publiek debat in SALT, in het centrum van Istanbul. Dit debat wordt georganiseerd in het kader van NAi Debates on Tour, in samenwerking met de 5e IABR: Making City en diens local curator Asu Aksoy, SALT, Urban4 en Istanbul Bilgi University, met ondersteuning van het Nederlands Consulaat.