07.06.12

Urbanists Talk: Pablo Allard & Gert Urhahn

Amsterdam Oostenburg Development Plan (design: Urhahn Urban Design)

Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (auditorium), Rotterdam

Hoe plannen en ontwerpen we de stad van morgen? Dat is de centrale vraag van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City. In deze Urbanists Talk wordt die vraag voorgelegd aan de Chileense architect en stedebouwkundige Pablo Allard en de Nederlandse stedebouwkundige Gert Urhahn. Beide ontwerpers zijn ervan overtuigd dat stedenbouw op een andere manier zal moeten worden bedreven dan nu het geval is, om het hoofd te kunnen bieden aan tal van sociaal-maatschappelijke kwesties die de verstedelijking met zich heeft mee gebracht. In hun presentaties tonen ze nieuwe vormen van stedenbouw die de stad in energetische, economische en sociale zin verduurzamen. De verbetering van de kwaliteit van het stedelijk leven staat hierin voorop en wordt bereikt met een stedenbouw die dichter bij de mensen staat, waarin individuele wensen en gemeenschappelijke belangen in balans zijn, en die ruimte biedt aan alle bewoners om actief deel te nemen aan het stedelijk leven. 

Pablo Allard
Pablo Allard is een Chileense architect en stedenbouwkundige. Momenteel is hij decaan van de Faculteit Architectuur en Kunsten van de Universidad del Desarrollo in Santiago en Concepción, Chili. Tevens is hij directeur van URBANICA consultants. Na de zware aardbeving en tsunami op 27 februari 2010, die meer dan 900 steden en dorpen in Chili trof, werd hij door de president van Chili benoemd als de 'National Urban Reconstruction Program Coordinator' van het Ministerie van Volkshuisvesting en Urbanisatie. In deze rol gaf hij leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van wederopbouwplannen voor meer dan 160 steden en kustplaatsen. Tussen 2005 en 2009 was Allard bestuurder van de 'Cities Observatory' aan de Universidad Católica de Chile. Voor zijn benoeming als Urban Reconstruction Coordinator was Allard een van de partners van de 'do-thank' ELEMENTAL en adviesbureau Nueva Vía. Tussen 2002 en 2005 was Allard hoofd van de afdeling City, Landscape and Environmental studies van PUC School of Architecture. Daarnaast levert Allard wekelijks een bijdrage aan de Chileense krant La Tercera en is hij gastheer bij radio Duna, waar de stedelijke cultuur en politiek worden besproken voor een breder publiek. 

Gert Urhahn
Gert Urhahn is stedenbouwkundige en voormalig directeur van Urhahn Urban Design. Sinds 2011 is hij associate van het bureau dat hij in 1991 in Amsterdam heeft opgericht. Hij heeft een breed portfolio aan nationale en internationale projecten opgedaan, met werk in steden zoals Londen, Amsterdam, Antwerpen en Oaxaca. Voor de oprichting van zijn eigen bureau werkte hij bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam, waar hij van 1985 tot 1990 stedenbouwkundig hoofdontwerper was. In deze functie werkte hij onder andere aan de herontwikkeling van de centrale IJ-oevers. Urhahn heeft veel ervaring met ontwerp- en vernieuwingsstrategieën in stedelijke gebieden. Hij is gespecialiseerd in complexe opgaven waarbij met meerdere partijen naar een integrale, passende ontwerpoplossing wordt gezocht. Hij heeft meerdere studies gepubliceerd op het gebied van stedelijkheid, typologieën en vernieuwingsstrategieën, waarvan ‘De Spontane Stad’ de meest recente is (2010). Naast zijn werk aan projecten geeft hij lezingen en leidt workshops, labs en seminars over stedelijke vernieuwing, haven & stad, werkgebieden, spontane stadsontwikkeling en andere onderwerpen. Hij is lid van de International Federation for Housing and Planning (IFHP) en voorzitter van de IFHP werkgroep ‘The Spontaneous City’.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Voertaal: Engels
Toegang: € 7,50 / €3,00 voor studenten / gratis voor Vrienden van het NAi
Aanmelden via: www.nai.nl/inschrijven 

Deze lezing wordt georganiseerd door NAi Platform