25.05.12

Burgemeester Arnavutköy (Istanbul) in Rotterdam om te spreken over ‘growth-crazy cities’

Foto: George Brugmans

De miljoenenstad Istanbul representeert het dilemma waar snel groeiende metropolen wereldwijd voor staan. De stad moet een goede en profijtelijke balans zien te vinden tussen de explosief stijgende vraag naar woningen en de daarmee gepaard gaande opdracht te zorgen voor een goede voedsel- en watervoorziening en een duurzaam functionerend mobiliteitssysteem. 

Debat ‘Architecture in growth-crazy cities’
Op dinsdag 29 mei organiseren de IABR en de Gemeente Arnavutköy een debat in het auditorium van het NAi (Rotterdam), waarin een aantal Turkse specialisten, waaronder de architecten Emre Arolat en Selcuk Avci, vanuit hun eigen praktijk hun visie geven op de (on)mogelijkheden van duurzame stedenbouw onder de druk van spectaculaire stedelijke groei. Gespreksleider is Asu Aksoy, IABR’s local curator in Istanbul.
De Burgemeester van Arnavutköy, Ahmed Haşim Baltacı, zal aan het einde van het debat reflecteren op hetgeen gepresenteerd is, vanuit zijn rol als burgemeester van een deelgemeente van de metropool Istanbul en vanuit zijn ervaring met het door de IABR en zijn Gemeente in 2010 opgezette Atelier Istanbul. 
> Zie voor meer informatie en aanmelding voor het debat de agenda.

Atelier Istanbul
Met de recente ondertekening van een volgend contract tussen de Gemeente Arnavutköy en de IABR is de tweede fase van Atelier Istanbul een feit. Sinds 2010 werkt de IABR hier samen met een internationaal team, waaronder het Nederlandse H+N+S Landschapsarchitecten en het Belgische 51N4E, op het snijvlak van stedenbouw, ecologie en economie. Het Atelier gaat nu twee pilotprojecten uitwerken die in de eerste fase geformuleerd zijn in het door het Atelier ontwikkelde Strategisch Visie en Actieplan. In deze tweede fase staat zowel het ontwerp van de projecten als het verder werken aan noodzakelijke stakeholder allianties centraal. Het is de bedoeling dat het eerste project in 2014 daadwerkelijk gerealiseerd is.

Tentoonstelling ‘Making City Istanbul’
De resultaten van de eerste fase van het Atelier Istanbul zijn t/m 12 augustus te zien in de hoofdtentoonstelling ‘Making City’ in het NAi (zaal 1). De tweede, ontwerpfase leidt niet alleen tot concrete projecten maar vormt ook de kern van de tentoonstelling “Making City Istanbul’ die op 1 oktober opent in Istanbul. 
> Lees meer in het programma overzicht.