Making Almere

Van voorbedachte naar meedenkende stad

21.04.12 - 31.12.12

Locatie: City Mall Almere Stad (hoofdlocatie)

De tentoonstelling Making Almere stelt ter discussie wie de stad maakt, nu en in de toekomst. 

Van oorsprong is Almere een ‘voorbedachte stad’, top down bedacht, gepland en ontworpen als een nieuwe stad. Inmiddels wonen er ruim 190.000 mensen. Duizenden mensen met eigen ideeën en wensen die, anders dan bijna veertig jaar geleden, een actieve rol kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling van de stad. Almere maakt daarmee een ommezwaai van top down naar bottom-up planning, van ‘voorbedachte’ naar ‘meedenkende’ stad. 

De nieuwe koers die Almere inzet, krijgt gestalte in de tentoonstelling Making Almere. Bezoekers worden uitgedaagd, soms zelfs voor het blok gezet, om mee te denken en te werken aan de stad. Met deze input en de opbrengst van debatten, rondleidingen, workshops en andere activiteiten wordt de dynamische tentoonstelling steeds verder uitgebreid. Ook kan de bezoeker door middel van de Augmented Reality app UAR informatie krijgen over recente en toekomstige initiatieven in de stad. 


Credits

Making Almere is onderdeel van een samenwerking tussen de IABR en de Gemeente Almere. De Gemeente is ook, als één van de CounterSites, met een project vertegenwoordigd in de hoofdtentoonstelling van de 5e IABR: Making City

Het International New Town Institute (INTI) treedt op als curator van de tweede Architectuurmanifestatie Almere en daarmee van Making Almere. INTI werkt in dit proces als vertegenwoordiger van de Gemeente Almere nauw samen met andere partijen in Almere.

Making Almere is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Rijk-regio programma Amsterdam – Almere – Markermeer (RRAAM), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Gemeente Almere en Almere City Marketing (ACM).