CounterSites

Na een open oproep heeft de IABR ruim twintig projecten uit binnen- en buitenland geselecteerd die positieve toekomstscenario’s schetsen voor het leven in de stad. Deze projecten worden vanaf april 2012 gepresenteerd aan publiek in de hoofdtentoonstelling Making City in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam.

> Overzicht van de projecten (PDF)