20.04.12

Making City - The Urban Summit

Foto: Michelle Wilderom

Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (auditorium), Rotterdam

Op vrijdag 20 april organiseert de IABR in Rotterdam Making City - The Urban Summit: een internationale werkconferentie over de veranderende rol van politiek in de ruimtelijke ordening. Het doel is een ‘veranderagenda’ waar de aanwezige partijen vervolgens zelf mee aan de slag gaan.

De afgelopen twee jaar heeft de IABR met het Curator Team de sociaal-economische en ruimtelijke opgaven in steden scherp gesteld. Deze stedelijke opgaven vragen niet alleen om innovatie in het fysieke ontwerp van de stad, maar ook om nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit heeft ook gevolgen voor de politiek. Speciaal voor beleidsmakers, bestuurders, politici, ontwerpers en andere stedelijke professionals organiseert de IABR een werkconferentie. De kern wordt gevormd door de allianties uit de steden waarmee de 5e IABR: Making City samenwerkt.

Wat betekent het voor bestuurders, politici, ontwerpers, investeerders en anderen wanneer hun werkwijze niet meer aansluit bij de praktijk? Welke rollen moeten zij aannemen om de kansen van de stad te benutten? Deze politieke opgave in de ruimtelijke ordening staat centraal tijdens de werkconferentie op 20 april.

Het doel van de Urban Summit is te komen tot een zogenaamde ‘veranderagenda’, die gedreven wordt door de dynamiek en de potenties van de steden zelf. Hierin worden ambities en verantwoordelijkheden ten aanzien van ‘stad maken’ concreet gemaakt. De deelnemers, hun organisaties en andere betrokkenen committeren zich vervolgens hieraan. In de periode die volgt, gaan ze zowel binnen hun eigen organisatie als onderling met deze veranderagenda aan de slag.

Making City - The Urban Summit is het begin van een reeks van activiteiten, evenementen en politieke actie gericht op het maken van succesvolle en vitale steden. 

Making City – The Urban Summit is alleen toegankelijk op uitnodiging, maar wel voor iedereen te volgen via de live streaming in de foyer van het NAi of via Twitter (#Summit).


Programma

Tijd: 9.00 - 14.00 uur
Voertaal: Engels

Dagvoorzitter van de Urban Summit is Xavier Briggs (Massachusetts Institute of Technology). Samen met Henk Ovink (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en co-curator 5e IABR) zal hij de veranderagenda opstellen die gedurende de dag wordt ontwikkeld. Key note speeches worden verzorgd door Damon Rich (gemeente Newark, VS), Anne Skovbro (gemeente Kopenhagen, Denemarken) en Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels en co-curator 5e IABR).

Credits

De 5e IABR: Making City Urban Summit wordt georganiseerd door de IABR in nauwe samenwerking met het Nicis Institute en EMI.

Nicis Institute is het stedelijk kennisinstituut van Nederland en verbindt kennis met praktijk door middel van onderzoek, adviserend maatwerk, kennisverspreiding en opleidingsprogramma's. Nicis werkt in Europa nauw samen met het European Metropolitan network Institute (EMI), een verbindende netwerkorganisatie voor steden, kennisorganisaties, beleidsmakers en wetenschappers op stedelijk, nationaal en Europese niveau.