26.04.12

Symposium 'Groenblauwe netwerken'

Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (auditorium), Rotterdam

Het bureau opMAAT doet onderzoek naar hoe met water en groen het leefmilieu van de stad verbeterd en verduurzaamd kan worden. Groenblauwe netwerken bieden kansen voor meer recreatie in de stad, meer waterretentie, meer biodiversiteit, meer koelte in de stad en voor lokale energie- en voedselproductie.

Op 26 april worden integrale groenblauwe stedelijke projecten toegelicht door sprekers uit de praktijk. Ook wordt het nieuwe boek Groenblauwe netwerken voor een duurzame en dynamische stad van Hiltrud Pötz en Pierre Bleuzé gelanceerd en overhandigd aan Paula Verhoeven (programmadirecteur Rotterdam Duurzaam). 

Voertaal: Nederlands en Engels
Toegang: Gratis (aanmelden verplicht via iabr@opmaat.info)


Programma

09.30 Ontvangst met koffie

10.00 Presentaties:
Henk Ovink (directeur Nationale Ruimtelijke Ordening, Ministerie van I en M)
Hiltrud Pötz (auteur Groenblauwe netwerken)
London Green Grid, Jamie Dean (ELGG Programme lead, Principal Urban Designer, Design for London)
Stadsecologie, Remco Daalder (Stadsecoloog Amsterdam)
Waterschapsenergie, Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa & Maas)
EVA-Lanxmeer, Marleen Kaptein
Singapore, Atelier Dreiseitl (o.v.b.)

13.00 Einde en lunch voor genodigden

Dagvoorzitter Corné Nijburg (programmadirecteur Water Governance Centre)