23.05.12

ClubNAi-Diner #4: Smart Density

ClubNAi-Diner #3: Energie uit de Samenleving 11 januari 2012

Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (NAi Café), Rotterdam

Op woensdag 23 mei staat het ClubNAi-diner in het teken van 'duurzame binnenstedelijke verdichtingsstrategieën'.

Door de enorme verstedelijking wonen er wereldwijd inmiddels meer mensen in de stad dan op het platteland. Ondanks dat verdichting en bundeling van verstedelijking al lange tijd centrale uitgangspunten zijn in ons ruimtelijke beleid, zijn Nederlandse steden in de afgelopen decennia met name buiten hun grenzen gegroeid. Om te voorkomen dat ons landschap verder wordt volgebouwd is binnenstedelijke verdichting noodzakelijk. Ook vragen allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals strengere eisen ten aanzien van energiezuinigheid, om compacte steden. Maar is een compacte stad ook een aantrekkelijke stad? Hoe kan er worden verdicht zonder aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van onze steden? En hoe moet overheidsbeleid worden ingericht, zodat stadsuitleg in de weilanden rondom de steden kan worden voorkomen? Deze vragen staan centraal in het vierde ClubNAi-diner.
- Meer informatie op de NAi website.

Tijd: 19.00 - 22.00 uur
Voertaal: Nederlands
Toegang: € 65 regulier / € 50,- Vrienden van het NAi (incl. 3-gangen diner en consumpties) 
Aanmelden verplicht via: vrienden@nai.nl t.a.v. May Yan van Ham (met motivatie en achtergrond)

Het ClubNAi-Diner wordt georganiseerd door de Vrienden van het NAi in samenwerking met het NAi.