24.05.12

Debat: Then/Now #4 - het publieke domein als politiek medium?

Bird Mercedes 2, tijdens Bavaria City Racing Rotterdam 2011, foto: formule1

Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (auditorium), Rotterdam

Straten, pleinen, openbare en representatieve gebouwen vormen het publieke domein van de stad. Ze zijn gemaakt voor gemeenschappelijk gebruik, maar het zijn ook de plekken waar de gemeenschap duidelijk maakt waar ze vandaan komt en waar ze heen wil: de hardware van de gebouwen, de software van demonstraties en 'happenings'. Wat de boodschap ook is, in het publieke domein bereikt ze iedereen; het is tegelijkertijd strijdtoneel en toonbeeld van de uitkomsten van die strijd. Het is gemeenschappelijk en dus politiek. Het plaatst de stedeling in zijn politieke context, letterlijk. Het is een kwestie van architectuur en stedenbouw. Willen machthebbers hun politieke utopia's onder de mensen brengen dan is er geen betere plek dan het publieke domein; wil de oppositie ertegen protesteren, dan is ook daarvoor het publieke domein de aangewezen plek. Zo was de situatie eeuwenlang. Maar is dit nog steeds zo? Deze vraag staat centraal tijdens Then/Now#4. De avond wordt geleid door Maarten Kloos.

Uit de collectie van het NAi wordt materiaal getoond dat laat zien hoe twee tijdvakken door exact dezelfde ambities werden bepaald: de jaren tussen 1775 en 1850, en die tussen 1955 en 1975. Mensen gingen de straat op en wilden het publieke domein letterlijk hervormen. Is dat ook nu nog mogelijk? Kan het publieke domein andere boodschappen uitdragen dan alleen commerciële? Heeft de smartphone gemeenschappelijke belangen versplinterd? Is een niveau van welstand bereikt dat niets te wensen overlaat? Is het openbaar bestuur in staat recht te doen aan ieders ambities? De 5e IABR: Making City ziet de stad als een plek van kansen. Minstens zo relevant als ecologische en sociaal-economische vraagstukken is de sociaal-politieke agenda. Then/Now#4: een greep uit de collectie, een publiek debat.

Sprekers
- Cor Wagenaar (TU Delft)
- Ton Schaap (Stedebouwkundige, Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam)
- Albert Jan Kruiter (bestuurskundige, oprichter van Narangi en Instituut voor Publieke Waarden) 
- Bernard Colenbrander (hoogleraar architectuurgeschiedenis en –theorie, faculteit bouwkunde, TU Eindhoven)
- Wouter Vanstiphout o.v.b. (hoogleraar ontwerp en politiek aan de TU Delft, onderzoeker bij Crimson Architectural Historians)

Moderator
Maarten Kloos (directeur ARCAM)

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Voertaal: Nederlands
Toegang: € 7,50 / €3,00 voor studenten / gratis voor Vrienden van het NAi
Aanmelden via: www.nai.nl/inschrijven 

Deze lezing wordt georganiseerd door NAi Platform