28.06.12

Debat: Wijkaanpak of ondernemerschap?

Groentewinkel Alkmaar - Foto: G. Abel

Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (auditorium), Rotterdam

Van stadsvernieuwing tot stedelijke vernieuwing: in de afgelopen decennia zijn enorme investeringen gedaan in achterstandswijken met als doel de leefbaarheid te verbeteren. Doordat overheden noodgedwongen moeten bezuinigen, corporaties eveneens minder speelruimte hebben en subsidies langzaam opdrogen, lijkt hier rap een einde aan te komen. De overheid staat een verandering voor ogen waarin het zelforganiserend vermogen van burgers het uitgangspunt wordt. Beleidsstukken staan bol van termen als 'burgerschap', 'zelfredzaamheid', en 'ondernemerschap'. De vraag is echter of in deze wijken de condities aanwezig zijn voor de bloei van ondernemerschap. En of het daarmee een waardevol alternatief is voor de wijkaanpak. Dit staat centraal in een debat onder leiding van Bart Cosijn.

Vreemd genoeg was ondernemerschap, of wijkeconomie, lange tijd een onbesproken thema binnen de wijkaanpak. Sterker nog, in de jaren zeventig en tachtig werden economische activiteiten zelfs uit wijken verwijderd. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat ondernemers een meerwaarde hebben voor wijken. Niet alleen bieden ze werkgelegenheid, maar ook dragen ze bij aan de levendigheid en sociale cohesie. Maar is ondernemerschap binnen de huidige condities van deze wijken voor iedereen weggelegd? Welke stedenbouwkundige kaders zijn in staat om economische activiteiten te accommoderen, zodat er een gezonde mix van wonen en werken kan ontstaan? Welke rol kunnen ontwerpers hierbij spelen? 

Voorafgaand aan dit debat spreken drie succesvolle ondernemers uit zogeheten 'prachtwijken' over hun bedrijf. Ze gaan in op hun passie en motivaties en vertellen wat hun keuze voor de locatie heeft bepaald. Ook vertellen ze met welke belemmeringen zij te maken hebben gekregen en, belangrijker nog, hoe zij deze hebben overwonnen.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Voertaal: Nederlands
Toegang: € 7,50 / €3,00 voor studenten / gratis voor Vrienden van het NAi
Aanmelden via: www.nai.nl/inschrijven 

Deze lezing wordt georganiseerd door NAi Platform