13.09.11

Lezing: Making City

Nu de wereld in rap tempo verstedelijkt, neemt het belang van steden steeds meer toe. Waar de economie vroeger functioneerde op landelijk niveau wordt nu vooral in de stad het geld verdiend. Als inleiding op het centrale thema van de 5de IABR: Making City spreekt Rients Dijkstra over de veranderende relatie tussen de stad en de economie.

Ontwerpen met geld
Rients Dijkstra van MAXWAN vertelt het verhaal van een ‘architect-urbanist’ die vernieuwende ontwerpbenaderingen voorstelt, waaronder ook economische modellen, en beschrijft wat hij daarbij is tegengekomen. 

Bij project- en gebiedsontwikkeling nemen architecten en stedenbouwkundigen vaak genoegen met een rol in de marge.  Het ontwerpen - met behulp van vorm, materiaal en detaillering - start vaak pas wanneer de belangrijke beslissingen al zijn genomen. Te weinig van hen tonen een actieve interesse in de relatie tussen ontwerp en geld. Duurzaam ontwerpen is noodzakelijk en vraagt om een symbiose tussen vakgebieden, inclusief, maar zeker niet beperkt tot,  ontwerp en economie. Ontwerpers zouden juist de economische structuren moeten begrijpen om een waardevolle projectpartner te zijn.


Locatie: de Dépendance, Schieblock, Schiekade 189 Rotterdam
Datum: 13 september 2011
Aanvangstijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- te betalen bij de ingang
Voertaal: Engels
Reserveren: events@iabr.nl (reserveren aanbevolen)