PERSBERICHT - 5e IABR Making City: andere manieren van ‘stad maken’

35 projecten van over de hele wereld komen samen in ‘Making City’

Eigen projecten en ‘best practices’: ruim 35 projecten uit meer dan 25 wereldsteden komen in april 2012 op uitnodiging van de IABR naar Rotterdam. De 5e IABR: Making City buigt zich over de vraag hoe de stad op een duurzame manier de brenger van welvaart kan blijven. Deel van het antwoord is dat we  fundamenteel anders moeten gaan ‘stad maken’ dan dat we tot nu toe gewend zijn. Projecten in onder meer New York, Parijs, São Paulo, Delhi, maar ook Rotterdam, Den Haag, Groningen en Almere tonen aan dat standaardoplossingen niet langer toereikend zijn – zeker niet na de financiële crisis.  Stadsontwikkeling zal in de toekomst veel meer een samenspel moeten zijn van verschillende disciplines en steeds wisselende allianties waarbij een maatschappelijke agenda en economische ambities met elkaar in balans moeten zijn. Want dan, stelt de 5e IABR, zullen steden de oplossing zijn voor de grote sociaaleconomische en ecologische uitdagingen waar wij deze eeuw voor staan. 

Klik hier voor het volledige persbericht (PDF)


(Foto: project "Intense Stad, Intense Laagbouw" - manifestatie Bouwjong! in Groningen, NL)