PERSBERICHT (NAi) - Making City in het NAi

Highline, New York

De hoofdtentoonstelling van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) ‘Making City’ is van 19 april tot en met 12 augustus te zien in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi).

Making City
'Making City' is een manifest, voor de stad als kans. In de hele wereld vormt de almaar voortgaande verstedelijking een enorme sociale, economische en ecologische uitdaging. Het zal dan ook de stad moeten zijn die daar een antwoord op levert. Dat kan alleen als we die stad op een andere manier maken en organiseren. ‘Making City’ toont aan hoe dat kan, met een scala van scenario's voor het leven in de stad, gedreven door vernieuwende en steeds wisselende allianties van ontwerpers, bestuurders, planners, ontwikkelaars én bewoners. Samen bouwen ze aan de stad van de toekomst. Volg het spannende parcours op weg naar de stad van morgen, naar een spectaculair ontwerp van Kossmann.dejong.