29.05.12

Architecture in 'growth-crazy' cities

Arnavutköy (Istanbul), Turkije. Bron: Gemeente van Arnavutköy

Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (auditorium), Rotterdam

Turkish Approaches for Sustainable City Making
De miljoenenstad Istanbul representeert het dilemma waar snel groeiende metropolen wereldwijd voor staan. Aan de ene kant moet deze stad tegemoet komen aan een groeiende ruimtevraag van een toenemende bevolking. Maar tegelijkertijd moet ze ook in de essentiële basisbehoeften van deze groeiende bevolking voorzien: voedsel, water en mobiliteit. Dit debat, dat wordt georganiseerd door de IABR en de gemeente Arnavutköy, brengt de belangrijkste actoren in het proces van ‘stad maken’ bij elkaar: de architect, de stedebouwkundige, de overheid, de NGO en de markt, en stelt duurzame stedenbouw onder de druk van razendsnelle stedelijke groei ter discussie. Om op een werkelijk duurzame manier stad te maken, is het cruciaal dat deze actoren samenwerken. Maar zijn deze actoren bereid om allianties te smeden en de werkelijke vragen met betrekking tot stedelijke duurzaamheid te benoemen? Wat is ieders verantwoordelijkheid en wat kan men van elkaar verwachten? Welke rol zouden lokale en nationale overheden in dit proces moeten spelen?

Sprekers
- Emre Arolat (Emre Arolat Architects EAA) gaat in op duurzame stedelijke ontwikkeling in termen van bereikbaarheid, stabiliteit, functiemenging, publieke ruimte, gekoppeld aan het risico van gentrificatie. 
- Duygu Erten (Consultant and Turkish Green Building Council -CEDBIK) gaat in op de noodzaak van regelgeving op nationaal niveau ten aanzien van duurzaam bouwen. Ze werpt een kritische blik op de druk die de enorme verstedelijking hierop uitoefent.
- Selcuk Avci (AVCIARCHITECTS, Urbanista INTERNATIONAL) toont aan de hand van een aantal case studies aan dat wil er sprake zijn van werkelijke duurzaamheid, dit op alle schaalniveaus aanwezig moet zijn en alle actoren betrokken bij het proces samen moeten werken.
- Ahmed Haşim Baltacı (Burgemeester van Arnavutköy) zal reflecteren op hetgeen gepresenteerd is, vanuit zijn rol als burgemeester van een deelgemeente van de metropool Istanbul.

Moderator
Asu Aksoy (Curator Test Site Istanbul 5e IABR, Istanbul Bilgi University) 

Tijd: 19.30 uur
Voertaal: Engels
Toegang: € 7,50 (studenten €3,00, gratis voor Vrienden van het NAi)
Aanmelden via: www.nai.nl/inschrijven 


Dit debat wordt georganiseerd door de IABR en de gemeente Arnavutköy (Istanbul) en wordt ondersteund door de nationale overheid van Turkije binnen het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland. 


Meer informatie over Atelier Istanbul

Als onderdeel van de 5e IABR: Making City, hebben de gemeente Arnavutköy en de IABR gezamenlijk het 'Atelier Istanbul' opgezet ten behoeve van het formuleren van een strategie die de drinkwaterhuishouding en de landbouw productief integreert in het verstedelijkende gebied. Via een aantal workshops hebben de ontwerpbureaus H+N+S Landschapsarchitecten en 51N4E, samen met de gemeente Arnavutköy en andere lokale stakeholders, een 'Spatial Development Strategic Vision and Action Plan' voor de gemeente ontwikkelen. De visie die werd ontwikkeld, doorbreekt het traditionele principe van de stedelijke groei. In plaats van het landschap en de drinkwaterhuishouding te beschermen tegen de stedelijke ontwikkeling (via harde limieten, veilige afstanden en begrenzingen), streeft de strategische visie bescherming door ontwikkeling na, waarbij de stedelijke organisatie gefundeerd is op het landbouw- en watersysteem. De explosieve stedelijke groei is daarmee niet langer een probleem, maar biedt kansen. Atelier Istanbul gaat nu een tweede fase in, waar het de pilotprojecten die in het Strategisch Plan zijn aangewezen, verder ontwikkelt richting implementatie in 2014. 

De resultaten van Atelier Istanbul vormen onderdeel van de hoofdtentoonstelling 'Making City' in het NAi. In oktober 2012 zal de tentoonstelling ‘Making City Istanbul’ te zien zijn in Istanbul.