Making City Istanbul

10.10.12 - 13.12.12

Locatie: Istanbul Modern

De oogst van het IABR Atelier Istanbul, opgezet door de IABR en de Gemeente Arnavutköy (Istanbul), wordt voor het eerst getoond in de hoofdtentoonstelling van de 5e IABR: Making City. Het ontwerpend onderzoek van de bureaus H+N+S Landschapsarchitecten en 51N4E stopt niet met deze presentatie. Een verder uitgewerkte versie van de plannen vormt de kern van de tentoonstelling Making City Istanbul. Deze tentoonstelling bevat tevens een selectie van internationale ‘best practices’, die innovatieve antwoorden aandragen voor gelijksoortige stedelijke vraagstukken. 


Making City Istanbul is een samenwerking van de IABR en de Istanbul Design Biennale. De curatoren zijn Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels),  Asu Aksoy (Istanbul Bilgi University) en George Brugmans (IABR). De tentoonstelling is onderdeel van de tentoonstelling MUSIBET, gecureerd door Emre Arolat, een van de twee hoofdtentoonstellingen van de Istanbul Design Biennale. De Opening is op 10 oktober in het Istanbul Modern.

Making City Istanbul wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeentes Rotterdam en Arnavutköy, DDFA en NLTR400.

Atelier Istanbul is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.