Atelier Making Projects

De 5e IABR: Making City heeft samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Atelier Making Projects opgezet. Dit atelier verricht gedurende één jaar aanvullend ontwerpend onderzoek voor zeven nationale projecten: Zuidas, Rotterdam-Zuid, Rijnmaas Delta, Knooppunten, Groenblauwe Delta, Olympische Hoofdstructuur en Almere. Het atelier biedt ruimte voor extra verdieping en uitbreiding van de samenwerkingsverbanden.


Het Atelier Making Projects laat zien dat publieke, private en culturele organisaties succesvol samenwerken aan stedelijke opgaven. Binnen deze allianties kan het Rijk haar actieve rol in de ruimtelijke inrichting van Nederland testen. De resultaten worden vanaf april 2012 getoond in de hoofdtentoonstelling Making City in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam.

Projectteam

Ministerie van Infrastructuur en Ruimte

Chris Kuijpers, directeur-generaal Ruimte en Water

Lidewijde Ongering, directeur-generaal Bereikbaarheid

Henk Ovink, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

Elien Wierenga, atelier meester Atelier Making Projects

Tis Solleveld van Helden, projectondersteuner 


Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Annemie Burger, directeur-generaal Natuur en Regio


Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie


Paul Gerretsen Ontwerpen

Paul Gerretsen, atelier meester Atelier Making Projects


POP

Jelte Boeijenga, redacteur